އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

11 ޖުލައި 2010

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 11 ޖުލައި 2010 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ.
މި ޚާއްޞަ ޖަލްސާއަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވެދެއްވުމަށް އެޕާޓީން އެދެއެވެ.