ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ

raeesnasheedoutofihc322013 (46)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.
މިރޭ 10:00ގައި އޮންނަ މި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
މި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީއަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.