“ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިމާޔަތުގައި” ވަރަށް ޚާއްޞަ އެއްވުމެއް މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

baghaavai230213a

“ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިމާޔަތުގައި” ވަރަށް ޚާއްޞަ އެއްވުމެއް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިއެއްވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓު ކުރައްވާ އެންމެހާ ޞޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.