އަވަސް ޚަބަރު: ކެބިނެޓް މިއަދު ހުވާކުރައްވާނެ

7 ޖުލައި 2010

ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ކެބިނެޓް މިއަދު 4.30 ގައި ހުވާކުރައްވާނޭ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.
އެމްޑީޕީ މީޑިއާ ޔުނިޓަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އިސްތިޢުފާދެއްވި ހުރިހާ ވަޒީރުން މިއަދު ހުވާކުރައްވާނެއެވެ.