ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިމާޔަތުގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ބޮޑު ހިނގާލުން މާދަމާ ރޭ އޮންނާނެ

baghaavai220213a

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިމާޔަތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން ބާއްވާ ބޮޑު ހިނގާލުން މާދަމާ ވެސް އޮންނާނެއެވެ. މާދަމާރޭ 9:00 ގައި މި ހިނގާލުން ފެށޭނީ އުސްފަސްގަނޑުންނެވެ. މި ހިނގާލުމަގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި މިކަމަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.