“ބަޣާވާތް މަ ކުށްވެރި ކުރަން” އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ކަޅު ހިނގާލުން ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އޮންނާނެ

baghaavai060213

“ބަޣާވާތް މަ ކުއްވެރި ކުރަން”، މިނަމުގައި އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ކަޅު ހިނގާލުން 8 ފެބުރުއަރީ 2012 ވާ ހުކުރ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި މާލެ ސިޓީގެ އުސްފަސްގަނޑާއި ރަށްރަށު އެމްޑީޕީ ހަރުގެތަކުން ފެށޭނެއެވެ. ވީމާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި މިކަމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުން މިހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މިހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިން ވީހާވެސް ގިނައި ކަޅު ކުލަ ބޭނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.