ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 10:30ގައި އުސްފަސަގަނޑުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 10:30 ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދަޢުވަތު އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށާއި ބަޣާވާތާއި ދެކޮޅު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީން އަރުވައެވެ.