އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ހިނގާލުން “ބަޣާވާތް މަ ކުއްވެރިކުރަން” އަންނަ އަންގާރަދުވަހު ހަވީރު

baghaavaai220113

“ބަޣާވާތް މަ ކުއްވެރި ކުރަން” މިނަމުގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ހިނގާލުން 22 ޖެނުއަރީ 2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި މާލޭ އުސްފަސްގަނޑުން އަދި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ދާއިރާތަކުގެ ހަރުގެތަކުން ފެށޭނެއެވެ. ވީމާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުން މިހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.