އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު

iulaan

MDP/2013/I-001

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް, 12 ޖެނުއަރީ 2013 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބުން) ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ. މި އިންތިޚާބް ތަކުގައި ވޯޓް ލެވޭނީ ޕާޓީގެ އިންތިހާބާއި ބެހޭޤަވާއިދުގެ 5.2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން 06 ޖެނުއަރީ 2013 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ދެމިތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށެެވެ.

ވިލި މާފަންނު ދާއިރާގެ ރައީސް
1. އަބުދުލް މަޖީދު ޝަމީމް، މ. އަލިމަސްވާދީ، މާލެ
2. އަހުމަދު ޚަލީލު، މއ.ހަތާ، މާލެ
3. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު، މއ. ނާރިނގުގެ. މާލެ
4. އަހުމަދު ފާއިޒު، ދަފްތަރު 3699، މާލެ

ވިލި މާފަންނު ދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސް
1. ފާތިމަތު ޔުމްނާ، ވ. ދަރެސް، މާލެ
2. ހަމްނާ ވަހީދު، ވ. ނަސްރު އުފާ، މާލެ

ވިލި މާފަންނު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
1. ޙަސަން ނަބާޙް، ވ. ވެރޯނިކާ، މާލެ

ވިމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

09 ޖެނުއަރީ 2013