އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު އެއްވުން ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު

ލިޔެ އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް

ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ބޮޑު އެއްވުން ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އޮންނާނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ރާޅުގަނޑުގައި އޮންނަ މި ބޮޑު އެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ވީހާ ވެސް ގިނަ މެންބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރާ އަދި ހެޔިއެދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެއެވެ.