ފޮޓޯ ގެލެރީ: ކޮލަމާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ 5 މެންބަރުން ހޮވުމުގެ އުފާފާޅުކުރުން

ފޮޓޯ: ރައޫފް
އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް