އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 7 ފެބްރުއަރީ 2009 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާހަކަ ދައްކަވާނެއެވެ. އަދި ދި ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާނެއެވެ.