ފޮޓޯގެލެރީ: ލ.ހިތަދޫ ބަޔަކު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރުން

ފޮޓޯ: ލ.ހިތަދޫ އެމްޑީޕީ ނާރެސް ގޮފި
އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް

ލ. ހިތަދޫ ގައި އެމްޑީޕީއަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި މި ހަރަކާތުގައި ޕީޕީއެމްގެ 3 މެންބަރަކާއި، ޑީއާރުޕީގެ މެންބަރަކާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހިތަދޫ ނާރެސް ގޮފީގެ ރައީސް އަހުމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވި.