އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުން

އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ގައި ނެރުއްވި، އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ޖީއެމްއާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބައްލަވާލެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ