އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
މިޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އެޕާޓީން އެދެއެވެ.