ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި މާދަމާރޭ އެމްޑީޕީން މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ލިޔުނީ: ރާމިޒް
އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް

ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި، އެމްޑީޕީން ބާއްވާ މުޒާހަރާއެއް މާދަމާރޭ އޮންނާނެއެވެ.

މާދަމާރޭ 8.15 ގައި އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތިން ފެށޭ މި މުޒާހަރާ ގައި އެމްޑީޕީގެ ވީހާ ވެސް ގިނަ މެންބަރުންނާއި، އެ ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރާ އަދި ހެޔޮއެދޭ ވީހާ ވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން މާދަމާރޭ މުޒާހަރާކުރާއިރު، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ވެސް އެމްޑީޕީން ވަނީ އަދުލުގެ އިންސާފުގެ ދާއިރާ މިނިވަން ކުރުމަށް “އިންސާފުގެ ދަތުރު”ގެ ނަމުގައި ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

“ފަނޑިޔާރުގެ ވެސް މިނިވަން ކުރެވޭނެ! މަޖިލީހަށް އެންމެ ވެސް ހާޒިރުކުރެވޭނެ!” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން މާދަމާރޭ އެމްޑީޕީން ބާއްވާ މުޒާހަރާއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުން، މި ދުވަސްވަރަކީ ވިއްސާރަ ދުވަސް ވަރަކަށް ވާތީ ކުޑަ އާއި ވިއްސާރަ ކޯޓު ގެންދިއުމަށް އެމްޑީޕީން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.