އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އީދު ޗުއްޓީއަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި

ލިޔުނީ: ރާމިޒް
އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް

ކުޅުދުއްފުށީ ގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް ގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: އެމްޑީޕީ ފައިލް ފޮޓޯ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ޢީދު ޗުއްޓީއަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މާދަމާގެ ޢީދު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. ޢީދު ނަމާދަށް ފަހު ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮންނަ ސައިފޮދާއި، ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.