ފޮޓޯގެލެރީ: އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޮލަމާފުށީ މަސްވެރިން މަހަށް ދިއުން .. 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2012

ފޮޓޯ: އަހުމަދު ރައޫފް