ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ހިނގާލުމެއް މާދަމާ ހަވީރު އޮންނާނެ

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ހިނގާލުމެއް މާދަމާ ހަވީރު އޮންނާނެއެވެ.

މި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާދަމާ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރަށް އުސްފަސްގަނޑަށް ހާޒިރުވުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށާއި، ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ އަދި ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައެވެ.