އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ 10 ޖަހާއިރު އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ 10.00 ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އިސް މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާނެއެވެ.

މިރޭ 10.00 ގައި ފެށޭ މި ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ އަންހެން މެންބަރުންނަށާއި، އެ ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ތާއީދުކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް މިރޭ 9.45 އަށް އުސްފަސްގަނޑަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީން ދައުވަތުއަރުވައެވެ.