އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 9:30 ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 9:30 ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.