ދެންނެވުން: ގައުމީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އެމްޑީޕީން ކުރާ އިލްތިމާސް ފަށަނީ

މިހާރު އުސްފަސްގަނޑުގައި “އުސްފަސްގަނޑު ކޭންޕް” ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ދާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިއަދު 4:00 ން ފެށިގެން އުސްފަސްގަނޑުގައި އެއްވުން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. އަދި މިރޭ 8:00 ގައި އުސްފަސްގަނޑުން، ހިނގާލުން ފެށޭނެ ވާހަކަ ވެސް މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

29 އޯގަސްޓް 2012