އުސްފަސްގަނޑުގެ ހަރަކާތްތައް އަނެއްކާވެސް ފަށަނީ

އުސްފަސްގަނޑުގެ ހަރަކާތްތައް އަނެއްކާވެސް މިރޭ ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ 10:15 ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ.