“މަޖުބޫރުކުރުވި އިސްތިއުފާ” ނަމުގައި ފޮތެއް ނެރެނީ

އެމްޑީޕީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަދި އެމްޑީޕީގެ ޤާނޫނީޓީމްގެ މެންބަރު އަލްއުސްޛާޒް ހަސަން ލަތީފު ނެރެދެއްވާ “މަޖުބޫރުކުރުވި އިސްތިއުފާ” ގަދަބާރުން ވެރިކަން ފުރޮޅާލުން – މިފޮތް ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ 8:45 ގައި މާލެ ސިޓީ ހޯލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑއިގަންނަވާނެއެވެ.