އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ހިނގާލުން އުސްފަސްގަނޑުން

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ހިނގާލުމެއް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

މި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިރޭ 10.30 އަށް އުސްފަސްގަނޑަށް ހާޒިރުވުމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ އެޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށާއި، ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ އަދި ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.