ސީދާ ހަރަކާތުގެ ޖަލްސާ އުސްފަސްގަނޑުގައި

އެމްޑީޕީން މި ޖުލައި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށް ގެންދާ “ސީދާ ކުއްލި ހަރަކާތު” ގެ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިރޭ 9.30 ގައި ފަށާ މި ޖަލްސާ އަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި، އެ ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ އަދި ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެއެވެ.