އެމްޑީޕީގެ ސިދާ ހަރަކާތުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އުސްފަސްގަނޑުގައި

އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ސީދާ ކުއްލި ހަރަކާތުގެ ތެެރޭގައި ހިމެނޭ މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9.30 ގައެވެ.

މި ޚާއްސަ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި، އެ ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރާ އަދި ހެޔޮއެދޭ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެއެވެ.