އެމްޑީޕީން ސީދާ ކުއްލި ހަރަކާތަށް

އެމްޑީޕީން މިއަދު ސީދާ ކުއްލި ހަރަކާތަށް ނިކުންނަ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށާއި، އެ ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ އަދި ތާއީދު ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް މިއަދު މެންދުރުފަހު 2 ޖަހާއިރަށް އެ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ އުސްފަސްގަނޑަށް ދިއުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެއެވެ.