އެމްޑީޕީ އިން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ނޫސް ކޮންފަރެންސް ކެންސަލްކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ބުނެފިއެވެ.
މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ކެންސަލްކުރީ މިހާރު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާގައި ވީހާވެސް ގިނަ މަޖިލިސް މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން މުހިއްމު ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ބުނެއެވެ.