އެމްޑީޕީ ހަރަކާތްތައް

12 ޖޫން 2012 (އަންގާރަ)

11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
—————————————
13.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)

ޕޮލިސީ ކޮމިޓީން އަންހެނުންގެ ރޫހާ ބައްދަލުކުރުން
—————————————
20.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 106 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރި ގަރާރާއި ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީތަކުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން