އެމްޑީޕީ ހަރަކާތްތައް

11 ޖޫން 2012 (ހޯމަ)

11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
—————————————
12.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)

އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
—————————————
14.30 މާލެ ސިޓީ ހޯލް

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 106 ވަނަ ބައްދަލުވުން
—————————————