އެމްޑީޕީ ހަރަކާތްތައް

3 ޖޫން 2012 (އާދީއްތަ)

11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

———————————————–

17.00 މ.ރެޑްގްރާސް

މެންބަރޝިޕާއި ކެމްޕެއިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

———————————————–

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން