އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

27 މެއި 2012 (އާދީއްތަ)

13.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން – ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބަހުސްކުރުން

15.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

17.00 މ.ރެޑްގްރާސް

ކެމްޕެއިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

…..
ދޮރުންދޮރަށް ކެމްޕެއިން