އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

25 މެއި 2012 (ހުކުރު)

16.00 އުސްފަސްގަނޑު

އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާ ” ކޮމަންވެލްތާ އެކު ރައްޔިތުން”

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން