އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

24 މެއި 2012 (ބުރާސްފަތި)

11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

12.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

13.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އެމްޑީޕީގެ ޕޮލިސީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

17.00 މ.ރެޑްގްރާސް

އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން