އެމްޑީޕީގެ ޙަރަކާތްތައް

22 މެއި 2012

14.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވުން

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން