އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

15 މެއި 2012

16.00 – އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)
އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ހާމިދު ޢަބްދުލްޤަފޫރު ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

21.00 – މއ.އޯރޗާރޑް (ކެނެރީ މަގު)

އެމްޑީޕީ އޯޗާރޑް ޖަގަހަ އާއި “ޔެލޯފޯސް އޮފީސް” ހުޅުވުން. މި ޖަގަހަ އާއި އޮފީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވާނީ ރައީސް ނަޝީދު

21.30 – އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން