އެމްޑީޕީ ޙަރަކާތްތައް

14 މެއި 2012

13.30 ފުލުސް އޮފީސް ކައިރި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ބަންދުކުރަމުންދާތީ އެމްޑީޕީގެ އައްޑޫ އަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއެކު ރައްޔިތުން ބާއްވާ އިޙްތިޖާޖު

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން