އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

13 މެއި 2012

13.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( އެންއީސީ) ގެ ބައްދަލުވުން

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން