ފޮޓޯ ގެލަރީ: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކޮށް އެމްޑީޕީން މެދުޒިޔާރަތް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އާއި ރޭގަނޑުގެ ހިނގާލުން .. 1 މެއި 2012 (ގެލަރީ 2)

ފޮޓޯ: އައިވީ