ފޮޓޯގެލެރީ: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކޮށް އެމްޑީޕީން މެދުޒިޔާރަތް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އާއި ރޭގަނޑުގެ ހިނގާލުން .. 1 މެއި 2012 (ގެލަރީ 1)

ފޮޓޯ: ޖާވިދު ނަސީމް