ފޮޓޯގެލެރީ: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކޮށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ހިނގާލުން .. 1 މެއި 2012 (ހަވީރު)

ފޮޓޯ: ޖާވިދު ނަސީމް