އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

30 ޖޫން 2010

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
މިޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.