އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

24 އެޕްރީލް 2012

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން

25 އެޕްރީލް 2012

01.00 4 ނަންބަރުޖެޓީ (ފޮރިންގއެފެއަރޒް ކުރިމަތި)

އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސްލީޑަރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުން