އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

20 އެޕްރީލް 2012

15.30 – އުސްފަސްގަނޑު

“ކޮމަންވެލްތާއި އެކު ރައްޔިތުން” މި ނަމުގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާ

21.00 – އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލާ އެމްޑީޕީގެ އެއްވުން މިއުޒިކާއެކު