އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

19 އެޕްރީލް 2012

12.30 – އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

16.15 – ސޯސަންމަގު (އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތިން)

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި ބާއްވާ ފިޓްނަސް ހިނގާލުން

17.25 – އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ޓީމް އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކަށް ފުރުން

21.30 – އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި ބާއްވާ އެއްވުން