އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

(ހޮނިހިރު) 14 އެޕްރީލް 2012

17.30 – މ.ރެޑްގްރާސް (ބުރުޒުމަގު)

މިއަދު ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޚާއްސަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް

21.30 – އުސްފަސްގަނޑު
އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ އެއްވުން