އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

10 އެޕްރީލް 2012

12.45 – އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)

އެމްޑީޕީގެ ލީގަލް ޓީމުގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އަދި ޙަސަން ލަތީފް ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

21.30 – އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން