އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

6 އެޕްރީލް 2012

16.15 – ސަލްޓަންޕާކް

ޤާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް ބާޣީން އަރައިގަންނަމުން ދިއުމާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ އެއްވުން

21.30 – އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން