ފޮޓޯ ގެލެރީ: އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން އުސްފަސްގަނޑުގައި ބާއްވާ އެއްވުން .. 4 އެޕްރީލް 2012 ..

ފޮޓޯ: ޖާވިދު ނަސީމް